คำบาลีและคำสันสกฤต

รูปภาพของ suwarat

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

คำบาลี  สันสกฤต

สันสกฤต บาลี
  

1.  สระสันสกฤต แปลกจากบาลี6 ตัว คำใดประสมด้วย
       สระ  ฤ  ฤา  ลึ  ลื  ไอ  เอา  เป็นคำในภาษาสันสกฤต   

2. คำใดประสมด้วย  ศ  ษ  มีในภาษาสันสกฤต  ไม่มีใน
      ภาษาบาลี  เช่น  อภิเษก  ศีรษะ  อวกาศ  ศัตรู  ศิลปะ
      ราษฎร  ศอก  ศึก  อังกฤษ  ศึกษาศาสตร์  

3. คำสันสกฤต ใช้  ฑ  เช่น  กรีฑา 
      คำสันสกฤต  ไม่นิยมใช้  ฬ 

 4.  คำในภาษาสันสกฤตมีระบบเสียงควบกล้ำ หรือ
       พยัญชนะประสม  คำควบกล้ำจึงมักเป็นคำภาษา
       สันสกฤต  เช่น  สตรี  ปรารถนา  สวัสดี  สมัคร  มาตรา

5. ตัว ร ที่ควบกับคำอื่นและใช้เป็นตัวสะกด       เช่น  มรรค  สรรพ 
       อินทร  มารค 
   6. คำที่ใช้  ห์  มักเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต 
       เช่น   สังเคราะห์   โล่ห์  อุตส่าห์ เท่ห์ เล่ห์  เสน่ห์
   7. ฤ  (ฤทธิ)  ในสันสกฤต จะเป็น อิทธิ  (อิ อุ) 
  
สรุป :- ศึกษา    รัก นางมณโฑ ควบ หอ การันต์โชว์ ไอ เอา  ฤ  ฤา

คำบาลี 

 1. คำในภาษาบาลีไม่มีสระเหล่านี้   สระบาลี 8 ตัว คือ
     อ  อา อิ  อี    อุ  อู  เอ  โอ        
 2. คำที่มาจากภาษาบาลีควรใช้   ส  ทั้งหมด
 3. คำสันสกฤต  ไม่นิยมใช้  ฬ  ดังนั้นคำที่มี  ฬ  จึงมักเป็นคำภาษาบาลี  เช่น  กีฬา  กาฬ    กักขฬะ  ปลา
 4. ภาษาบาลีไม่มีพยัญชนะประสมหรือควบกล้ำ
 5.  คำที่ไทยใช้  รร   ไม่ใช่คำที่มีจากภาษาบาลี 
 6.  บาลีใช้  ริ  เช่น  อริยะ -  จริยะ

 

   

ตัวอย่างคำสันสกฤต   

     อังกฤษ  ศึก  ศอก  พฤกษ์  ประพฤติ  ศาสนา  เกษม  ดรรชนี  วิทยุ  ประจิม  ธรรมศาสตร์  เกษตร  ศิลปากร  วัชระ  สัตย์  มฤตยู    อินทร์  อัคนี  ภัสดา  มัธยม  ศึกษาศาสตร์  ศากยะ  กษัตริย์  พิสดาร  พฤษภ  ปราณี  สวรรค์  กรรม  ฤทธิ์  ศรี  รัศมี  อภิเษก  เกษียณ  หฤทัย  คฤหาสน์  วิทยา  เสนา  เลขา  เสวก  พิษ  มนุษย์  กรีฑา  ครุฑ  อิศวร  วิเศษ  วิศาล  วิเศษ  สวามี  เนตร สตรี  อยุธยา อาศรม อาศัย  ราษฎร ฤษี สัตว์  กระดาษ  ดาษดา  พิศ  เลิศ  บำราศ  ปราศ พฤศจิกายน  อัศจรรย์  โอษฐ์  กฤษณา  พัสดุ  เกษียร 

                                                                                                                                                    

 ตัวอย่างคำบาลี

     ปัญญา      อัคคี          อาญา  สามัญ  วิชา  อิสิ  จริยา  ฐาปนา  สันติ  วัฒนา  บุญ  เวช  สิทธิ  จุฬา สิกขา  อัคคี  นิสิต  สงฆ์      ทุกข์  มัจฉา    รังสี  รัฐ  วิชา  โอฬาร  กิริยา  สมภาร    โมลี  วชิระ  ปฐม  เรขา  เสนา โอสถ  ปิตุ  ปัจฉิม  วิชชา  ญาณ  ฐาน        วุฑฒิ  ถาวร   วิตถาร  ตัณหา  ญาติ  สิกขา  มัชฌิมา  นิพพาน  กีฬา  จุฬา  สามี ปฏิเสธ  สาวก สามัญ  ขณะ  อุตุ  นิจ   

         ใบงาน

       การเล่าเรียนยุคใหม่สดใสกว่า                ครูอุตส่าห์สร้างเว็บไซต์ให้ศึกษา

ขอให้เรียนและเล่นเป็นเวลา                         ต้องก้าวหน้าไปไกลในชีวี

จงสังเกตหาคำบาลีก่อน                             และอักษรสันสกฤตจิตสุขศรี

มัธยมศึกษาหาวิธี                                    คิดให้ดีปริญญาน่าเชยชม

ครูสรรหาศีลธรรมนำมาบ่ม                          ธรรมข่มประพฤติดีมิขื่นขม

บุญบันดาลเจริญตาน่านิยม                        ต้องสุขสมอหังการนานสืบไป

นักเรียนจ๋าหาคำนำมาใส่                           ครูจะได้แนะนำตามวิถี

ถูกหรือผิดคิดมาให้ดีดี                             คิดถ้วนถี่มีรางวัลบันดาลเอย

                Laughingจากบทร้อยกรองข้างบนให้นักเรียนหาคำบาลีและคำสันสกฤตนะจ๊ะCool

คำบาลี        ............................................................................................................................

 

คำสันสกฤต  .............................................................................................................................

 

 

สร้างโดย: 
suwarat

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 391 คน กำลังออนไลน์