แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน


แบบทดสอบก่อนเรียน ง่ายๆกับ Flip Album Pro

คำชี้แจง
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ถ้านักเรียนต้องการลงโปรแกรม  Flip Album Pro นักเรียนคิดว่าข้อใดสามารถเป็นไปได้

  ก.   ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows
  ข.   การ์ดแสดงผล 8 bit   
  ค.   พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิส 10 MB
  ง.    RAM 32 MB

2. การสร้างเอกสารทำได้โดยวิธีใด

  ก.  เลือก Flie>Open Book

  ข. 
  เลือก Flie>New Book 

  ค.  เลือก

  ง.  ข้อ ข และ ค ถูกต้อง

   

3. นักเรียนต้องการนำภาพที่มีการเขียนกำำัำกับว่า มีลิขสิทธิ์ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มาใส่ในงาน e-bookของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

  ก.  ใส่ภาพได้เลยไม่ต้องทำอะไร

  ข.  ใส่ภาพแล้วโทรศัพท์ไปขออนุญาตเจ้าของ

  ค.  ใส่ภาพแล้วเขียนที่อยู่เว็บไซต์ไว้ด้านล่าง

  ง.  หลีกเลี่ยงการใช้ภาพนั้นโดยหาภาพอื่นแทน

4. นักเรียนนำ ข้อความ จากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์โดยทางเว็บมาสเตอร์อนุญาตให้ใช้ได้มาใส่ ในงานe-bookของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

  ก.  ไม่ต้องทำอะไร
  เว็บมาสเตอร์อนุญาต ให้ใช้ได้อยู่แล้ว

  ข.  เขียนที่มาบอกไว้ในคำนำ

  ค.  เขียนวงเล็บที่มาไว้ที่ข้อความนั้นๆ

  ง.   เขียนบอกไ้ว้ที่บรรณานุกรม

5. ขั้นตอนแรกในการจัดทำ e-book ควรเริ่มขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก

  ก.  หาภาพและเนื้อหา

  ข.  หาเรื่องที่ต้องการทำ

  ค.  วางโครงเรื่อง

  ง.   ศึกษาโปรแกรมที่ใช้สร้่าง e- book

6. การใช้งาน link ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในงานใดได้

  ก.  
   link  ในหน้าเดียวกัน

  ข.    link  ในเล่มเดียวกัน

  ค.    link  ไปยังเว็บไซต์

  ง.     link  ไปยัง e-mail

   

7. การใส่เสียงลงในโปรแกรม Flip Album Pro คือ

  ก.  ใส่เสียงพูด

  ข.   ใส่เสียงเพลงเท่านั้น

  ค.  ใส่เสียงพูดและเสียงเพลงได้

  ง.  ไม่สามารถใส่เสียงในหน้าปกได้

8. การใส่ภาพในโปรแกรม Flip Album Pro ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อใดได้

  ก.  นำภาพมาทำเป็น Thems

  ข.  นำภาพมาทำเป็นภาพพ้นหลังเฉพาะหน้าขวา

  ค. 
  นำภาพมาทำเป็นภาพพ้นหลังเฉพาะหน้า(หน้าเดียว)

  ง.  นำภาพมาทำหน้าปก


9. การทำงาน Effect กับรูปภาพในข้อใดไม่สามารถทำได้

  ก.  ทำภาพ 3D
  ข.  ทำภาพลายน้ำ
  ค.  ตัดเป็นรูปต่างๆ
  ง.  ทำภาพพื้นใส

10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

  ก.  ข้อความที่ใช้ต้องพิมพ์ใหม่เท่านั้น

  ข.  เมือ่ใช้ Themes แล้วไม่สามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้อีก

  ค.  การจัดตำแหน่งภาพมีลักษณะการทำงานคล้าย Mricrosoft Word

  ง.  การสร้าง CD นำเสนอสามารถทำได้ครั้งละ 1 เล่มเท่านั้น


 

 

สร้างโดย: 
นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์