Home

 

Home 
Guide 
Course Info 
Q&A 
Site Info 
Contact 

สวัสดีครับ ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากครูคนหนึ่งที่ต้องการทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ อ่านจดหมายดูนะครับ

  .... กระผมนายอเนก  แสงวิภาสนภาพร บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 2  ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14160  ทำสื่อการสอน ก  า กา สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน(อนุบาล 3-5 ปี)จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และต้องการเผยแพร่เป็นวิทยาทาน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการสืบต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ
  นายอเนก แสงวิภาสนภาพร
  ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

  ผมเลยเอางานลงให้ใช้กันก่อน ส่วนรายละเอียดค่อยมาเพิ่มนะครับ
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

   

Title

Content

 

Content

 

 


 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

webmaster@thaigoodview.com