อุปกรณ์ในการทำ

 

ผู้จัดทำประวัติความเป็นมาความหมายของคำขนมกับวิถีไทยขนมไทยในเทศกาลต่างๆประเภทของขนมไทยวัตถุดิบเทคนิคในการทำขนมอุปกรณ์ในการทำสีจากธรรมชาติประโยชน์ขนมไทย

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งตวง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงขนมไทย 
เครื่องมือที่ใช้ทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ 
เครื่องใช้ในการทำความสะอาด 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนม สามารถแบ่งได้ใหญ่ๆเป็น3ปรเภท

 

 

 จัดทำโดย

นางสาววรรณพร บุรยชาต

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Miss Wannaporn Burayachart. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com