บุคคลสำคัญของโลก

 

 

 

ผู้จัดทำ 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักการเมืองการปกครอง 
นักปรัชญาเอกของโลก 
ศิลปินเอกของโลก 

 

 

 

  index1.gif

 

สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลสำคัญของโลก
 

โดยเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงบุคคลต่างๆ ที่โลกให้การยอมรับและยกย่องให้บุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคล
 

ที่สำคัญที่ควรค่าแก่การจดจำ  
 

โดยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าและผู้ที่สนใจ


โดยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่อันได้แก่ ...

scientist ของโลก

politicalของโลก

philosopherของโลก

                                                            และ    artistของโลก


รายละเอียดของเนื้อหาจะกล่าวถึง ชื่อของบุคคล เชื้อชาติ ช่วงชีวิต และผลงานที่สำคัญ

 


อ้างอิงจาก


หนังสือความรู้รอบโลก 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ นางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss Khunnapat Sitthichen Miss Pornphen Sribuntichai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com