ห้องรับแขก
เรื่องของเรา www.thaigoodview.com
     
ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงห้องเรื่องของเรา หรือห้องรับแขกใหม่นะครับ ลองชมดูครับ มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ช่วยแจ้งเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ที่มาของ thaigoodview

เรียน  ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม

เนื่องจาก www.thaigoodview.com เป็นเว็บที่มาใหม่ สำหรับที่มาของเว็บ เกิดจากการแนวความคิดว่า เราจะทำอย่างไร ให้ครูคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม มีที่แสดงผลงาน มีที่จะติดต่อกัน มีที่เพิ่มเติมความรู้ ข่าวสาร โดยไม่ติดขัด หรือพะวงกับระเบียบราชการ ก็เลยจดทะเบียนเป็น www.thaigoodview.com

สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งมีสูงพอสมควร ถ้ามวลหมู่ผองเพื่อนที่คิด จะช่วยกัน สามารถทำได้ ดังนี้

square42_gray.gif ช่วยกันบอกต่อ ๆ ไป แนะนำให้เพื่อน ๆ และนักเรียน ให้เข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะ

square42_gray.gif ช่วยกันหาผู้สนับสนุนให้โดยอ่านรายละเอียด แล้วบอกกันต่อ ๆ ไป นั่นแหละครับที่เรา 200 กว่าชีวิต(มีแต่นักเรียนเกือบทั้งหมด) จะดีใจและมีกำลังใจ ที่จะทำต่อไป

ขอบคุณครับ
webmaster
1 สิงหาคม 2543

ribon01e.gif

คำชี้แจงเรื่องเพิ่มวัตถุประสงค์

     เนื่องจากได้มีเสียงเรียกร้องเข้ามายังผมเป็นจำนวนมากว่า ไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่จำกัดวงสำหรับผู้เข้าชมว่าเป็นระดับมัธยมเท่านั้น กิจกรรมต่างๆ ก็ให้เฉพาะเด็กมัธยม เสียงมาจากเด็กระดับประถมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบ โดยมีเหตุผลพอสรุปได้ว่า

square42_gray.gif สาระต่าง ๆ ที่มีใน thaigoodview มีประโยชน์ต่อการศึกษาทุกระดับ เหมาะสำหรับการค้นคว้าศึกษา

square42_gray.gif กิจกรรมต่าง ๆ อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งความรู้ ทั้งความสนุกสนาน

square42_gray.gif ผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ก็ได้ประโยชน์มากจากการศึกษาใน thaigoodview แต่จะร่วมกิจกรรมไม่ได้ ทำให้รู้สึกเป็นที่รังเกียจของสังคมที่มีการศึกษาน้อย น่าจะเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นบ้าง คำขวัญของเว็บก็กีดกันด้วย น่าจะเปลี่ยน

     นี่คือเหตุผลใหญ่ ที่ได้รับการเรียกร้องมา ผมในฐานะ webmaster รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคม จึงขอเพิ่มเติมเป้าหมายการทำจาก

     ของคนมัธยม โดยคนมัธยม เพื่อคนมัธยม แหล่งรวมความรู้ เชิดชูผลงาน บริการด้วยน้ำใจ คือบ้าน thaigoodview.com

เป็น

     บ้าน thaigoodview เป็นแหล่งรวมความรู้ เชิดชูผลงาน บริการด้วยน้ำใจ เยาวชนไทยได้พัฒนา

     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544 วันแห่งความรัก มาฆะบูชา เป็นต้นไป และจะนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมให้ทุกคนที่ไฝ่รู้ ได้มีข้อมูลได้ศึกษาต่อไป

     จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ
webmaster
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

image