ข้อเสนอแนะเนื้อหาเรื่องนี้

 

aniblue08_next.gif ห้องเรียนเครือข่าย 2546 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าสู่เนื้อหา

 เนื้อหา

ห้องเรียนเครือข่าย 2546 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบ 10 บท
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ช่วงชั้นที่ 3

ผู้จัดทำ

สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คลังข้อมูลไทยกู๊ดวิว
หน้าบ้านไทยกู๊ดวิว
ติดต่อเรา

วันที่นำเสนอ

วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2546

 จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 -

 

 

 ท่านสามารถเข้าเนื้อหาบทเรียนเรื่องนี้
โดยคลิกที่ "เข้าสู่เนื้อหา" ด้ายซ้ายมือ

 ส่งข้อความแนะนำ และให้กำลังใจกับผู้จัดทำ
คลิกที่ปุ่ม "ข้อเสนอแนะ" ด้านซ้ายมือ

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.